Janků podlahy

Vysvětlivky technických parametrůTřída zátěže

K určení vhodné podlahové krytiny vám mohou pomoct zátěžové třídy, na základě kterých lze určit, do jakých objektů se konkrétní podlaha hodí a do kterých nikoliv.

Zátěžové třídy jsou pevně stanoveny evropskou normou EN 13329 a jsou rozdílné pro privátní a komerční (průmyslové) účely. Pro bytové účely se označuje čísly 21, 22, 23 (mírná, střední a vysoká bytová zátěž), pro komerční 31, 32, 33, 34 (mírná, střední, vysoká a velmi vysoká komerční zátěž) a pro průmyslové objekty 41, 42, 43 (mírná, střední a vysoká průmyslová zátěž).
Hořlavost

Požární třídy podlahovin EU v rozmezí od třídy A do třídy F nahrazují dřívější národní klasifikace. Požární třídy D, C, B a A jsou rozděleny do tříd s1 a s2. Hustota kouře v případě s1 je nižší než v případě s2, to znamená, že výrobek má celkově lepší výkon v rámci stejné požární třídy. Pokud výrobce nemůže poskytnout žádnou informaci o požární odolnosti svého produktu, má na etiketě výrobku ikonu Ffl.


 1. Třída Efl - výrobky schopné odolávat malému plameni. Všechny následující třídy musí splňovat kritérium pro třídu Efl.
 2. Třída Dfl - výrobky vyhovující kritériím pro třídu Efl a kromě toho schopné odolávat po určitou dobu působení tepelného toku. Kritický tepelný tok ≥ 3 kW/m2
 3. Třída Cfl - jako třída Dfl ale vyhovující přísnějším požadavkům. Kritický tepelný tok ≥ 4,5 kW/m2
 4. Třída Bfl - jako třída Cfl ale vyhovující přísnějším požadavkům. Kritický tepelný tok ≥ 8 kW/m2
 5. Třída A2fl - vyhovující, pokud se týká tepelného toku, stejným požadavkům jako pro třídu Bfl. Kromě toho nebudou tyto výrobky za podmínek plně rozvinutého požáru významně přispívat ke kalorickému zatížení ani dalšímu růstu požáru.
 6. Třída A1fl - výrobky nebudou přispívat k požáru v žádném jeho stadiu, včetně plně rozvinutého požáru. Z tohoto důvodu jsou automaticky považovány za vyhovující všem požadavkům pro všechny nižší třídy.

Doplňková klasifikace s1, s2 pro tvorbu kouře:

 • s1 - kouř ≤ 750 % × minuty
 • s2 - výrobky, pro které nejsou stanoveny žádné požadavky na chování nebo které nesplňují kritérium pro zatřídění do s1.
Elektrický odpor

 • Staticky disipativní (dříve antistatická) je podlahovina, kde je vyžadováno antistatické provedení podlahy a zvýšení ochrany elektronických součástek a přístrojů před poškozením elektrickým výbojem. Používají se v případech, kdy je požadavek na svodový odpor podlahy R ≤ 106  Ω až  R ≤ 10Ω. U těchto materiálů uvádíme speciální vlastnost Antistatický.
 • Vodivé podlahoviny se používají v místech se speciálním požadavkem na zajištění odvodu elektrostatického náboje (nemocnice, pracoviště s výpočetní technikou, místa se zvýšeným nebezpečím výbuchu, elektrické rozvodny apod.). Používají se v případech, kdy je požadavek na svodový odpor podlahy Rv ≤ 10Ω. U těchto materiálů uvádíme speciální vlastnost Elektrostaticky vodivý.


Staticky disipativní

Elektrostaticky vodivé • Antistatické podlahoviny jsou krytiny, které dle normy EN 1815 negenerují statický náboj nad 2 kV. 

AntistatickéProtiskluznost

Podle normy EN 14041, podlahové krytiny musí splňovat určité požadavky na bezpečnost. Jedním z nich je protiskluznost. Pokud je podlahová krytina označena jako protiskluzná, musí mít dynamický koeficient tření > 0,30. V tomto případě, se používá symbol DS. Ve všech ostatních případech, symbol NPD.Protiskluznost se měří pomocí nakloněné roviny, která je nastavována tak, až dojde ke skluzu osoby stojící na nakloněné rovině:
 • stanovení úhlu skluzu a kluzných vlastností pro mokré a suché povrchy, po kterých se chodí bosou nohou, v souladu s normou DIN 51097 - výsledkem jsou hodnoty A, B nebo C.
 • stanovení úhlu skluzu a kluzných vlastností pro pracovní prostory a plochy s nebezpečím uklouznutí, v souladu s normou DIN 51130 - výsledkem jsou hodnoty R9 až R13
U hodnot R10 a vyšší označujeme materiál speciální vlastností Protiskluzný.

Kročejový útlum hluku

Jedná se o vlastnost pohlcovat hluk v místnosti dle normy EN ISO 717-2. Tento hluk je většinou tvořen dupáním nebo padajícími předměty na podlahu.

U hodnot 15dB a vyšší evidujeme u podlahoviny speciální vlastnost Akustický.Struktura PVC

Homogenní PVC
Bývá většinou vyrobeno z 2 mm tlusté vrstvy, která bývá probarvená. Na trhu jsou nabízeny dvě varianty této krytiny a to mramorovaný nebo „čipsový“. Homogenní PVC splňuje požadavky pro aplikaci v objektech s těžkým namáháním.

Heterogenní PVC
Většinou se skládá ze tří vrstev a to z nosné, nášlapné a vzhledové. Kvalitnější krytiny mají nosnou vrstvu tvořenou pouze z čistého PVC na rozdíl od levnějších krytin, ve kterých může být granulát z již recyklovaného PVC. Vzhledová vrstva bývá u kvalitnějších krytin tvořena fototapetou či je tištěná. Heterogenní PVC se dodává v pásech navinutých do rolí v několika šířkách a tloušťkách.Povrchová úprava povlakové krytiny

PUR vrstva je poslední ochranná vrstva nanesená na nášlapné vrstvě nebo na protiskluzu PVC. Díky této vrstvě je PVC snadno udržovatelné a zvyšuje se jeho životnost. Polyuretan dokonale uzavře mikroprasklinky, ve kterých by se usazovala špína. Povrch je poté dokonale hladký a nedochází k zašlapávání nečistot.

LPX je vrstva na bázi vodo-akrylátové disperze. Tento druh povrchové úpravy je méně chemicky i mechanicky odolný, ale na druhou stranu je plně a snadno renovovatelný, to znamená, že je možné vrstvu lehce odstranit a nanést vrstvu novou. V domácích podmínkách, při správné údržbě, dobře a dlouho poslouží, přičemž si lino zachovává plně svůj přírodní charakter.


Povrchová úprava dřeva

Povrchová úprava lakem či olejem chrání jedinečné letokruhy a strukturu každé dřevěné desky. 

LAK se aplikuje na horní vrstvu dřevěné podlahy a výsledný vzhled je pololesklý nebo matný. Například:
TARKETT Proteco Lacquer
TARKETT Proteco Natura
PERGO Extra matt lacquer
TILO Twist Plus Matt

OLEJ proniká i do hloubky a výsledkem je hedvábně matný povrch. Taková dřevěná podlaha vyžaduje o něco více péče, než lakované povrchy, protože by měl být olej každé 2-3 roky obnoven. Například:
TARKETT Proteco Hardwaw Oil
PERGO High-quality Oil
TILO Vital Natur Oiled
TILO Innovo Natur Oiled